Koncepcja NDT Bobath (ang. Neuro Developmental Treatment Bobath) jest metodą neurofizjologiczną. Ma na celu doprowadzenie pacjenta do maksymalnej samodzielności, na jaką pozwala uszkodzenie struktur ośrodkowego układu nerwowego. Metoda ta ma zastosowanie zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Wśród dorosłych m.in. u pacjentów po przebytym udarze mózgu (niedokrwiennym, krwotocznym), urazach czaszkowo – mózgowych czy chorobach degeneracyjnych ośrodkowego układ nerwowego (choroba Parkinsona, Stwardnienie Rozsiane).

Głównymi założeniami

metody NDT Bobath są:

  • stosowanie odpowiednich technik postępowania, które wpłyną na obniżenie zbyt wysokiego napięcia mięśniowego (spastyczność) lub podwyższenie zbyt niskiego napięcia mięśniowego,
  • hamowanie odruchów patologicznych,
  • wyzwalanie ruchów maksymalnie zbliżonych do ruchów fizjologicznych poprzez poprowadzenie i stymulację tych ruchów,
  • przeniesienie zdobytych umiejętności ruchowych na aktywności dnia codziennego.

Cel METODY

NDT-BOBATH u dorosłych:

  • ponowna edukacji grup mięśni wykorzystując odruchy neuroreceptorowe
  • odtworzenie szlaków nerwowych poprzez odpowiednią komunikację wykonywanych ćwiczeń
  • hamowanie zgięciowej spastyczności kończyn i utrzymanie zakresu ruchu w stawach
  • nauka prawidłowych wzorców ruchowych przez ćwiczenia w otwartych i zamkniętych łańcuchach ruchu (kinematycznych)
  • mobilizacja czucia powierzchniowego i głębokiego poprzez odpowiednie dostarczanie bodźców
  • funkcjonalne doskonalenie płynności i precyzji ruchu

Spastyczność mięśni oznacza ich nieprawidłowe, nadmierne napięcie, charakteryzujące się wzmożeniem odruchów ścięgnistych. Spastyczność powoduje zwiększenie oporu stawianego przez mięśnie i więzadła w reakcji na ich rozciąganie oraz tworzenie się przykurczy. Spastyczność zwykle powoduje zaburzone wzorce ruchowe w kończynach. Rehabilitacja spastyczności głównie ma na celu poprawę funkcjonalności motorycznej pacjenta, precyzji ruchów ręki, sprawności chodu, zmniejszenie dolegliwości bólowych, zapobieganie następstwom przykurczy, a także poprawę samodzielności, aktywności i zaradności osobistej.

Cennik usług

fizjoterapeutycznych

Usługa dostępna w Ożarowie Mazowieckim

Terapia indywidualna 45 minut 150 zł

Terapię NDT-Bobath

dla dorosłych prowadzi

dr n. med Joanna Ścibek

Fizjoterapeuta, Specjalista w dziedzinie fizjoterapii