Definicja rehabilitacji

a fizjoterapii

Rehabilitacja (łac. re – na nowo; habilis – sprawny) stała się nieodzowną składową procesu usprawniania leczniczego, oznacza zespół działań, które mają na celu przywrócenie lub kształtowanie u człowieka niepełnosprawnego utraconych funkcji.

Fizjoterapia zajmuje się całościową oceną uwzględniając możliwości ruchowe pacjenta oraz podnoszeniem jakości jego życia. Uwzględnia takie sfery oddziaływań jak: profilaktykę, terapię, interwencję terapeutyczną, działania usprawniające oraz rehabilitację. Ma ona na celu zapewnienie dobrostanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego.

Metody stosowane w fizykoterapii zaliczane są do naturalnych metod leczniczych, ponieważ wykorzystują fizjologiczne mechanizmy organizmu na oddziaływanie bodźcami fizykalnymi.

Jakie są cele

Rehabilitacji?

Prof. dr hab. med. Wiktor Dega jest autorem założeń współczesnej rehabilitacji w Polsce oraz współautorem rehabilitacji na świecie. Dzięki jego staraniom w 1960 roku powstała w Poznaniu pierwsza w Polsce, a także i na świecie, Katedra Medycyny Rehabilitacyjnej. Od 1950 roku pierwszy krajowy specjalista do spraw rehabilitacji, która zakłada następujące zasady Rehabilitacji:

1. Wczesność – czyli rehabilitacja rozpoczyna się możliwie już w okresie leczenia, od czasu przyjęcia chorego do szpitala lub ambulatorium.
2. Powszechność– jest dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują i obejmuje wszystkie warunki jej wykonywania: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne i sanatoryjne.
3. Ciągłość – obejmuje rehabilitację medyczną wraz z zawodową i społeczną, która prowadzona jest aż do uzyskania pełnej sprawności. W przypadku schorzeń, które nie rokują pełnego powrotu do zdrowia, do czasu uzyskania maksymalnych mechanizmów kompensacyjnych, utrwalenia wyników usprawnienia lub utrzymania uzyskanej sprawności.
4. Kompleksowość – uwzględnia wszystkie problemy dotyczące niedoborów zdrowia pacjenta, w tym obejmuje aspekt leczniczy, społeczny i psychologiczny.

Wszystkie etapy procesu rehabilitacji mogą być realizowane przez grupę przygotowanych specjalistów, tworzących interdyscyplinarny zespół, zależny od programu usprawniania i schorzenia, jaki zostaje opracowany indywidualnie dla określonej osoby.

Jakie pakiety

oferujemy w Biovenie?

W celu uzyskania optymalnego efektu leczniczego, zabiegi rehabilitacyjne realizowane są zazwyczaj w cyklach kilkudniowych, zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. W przypadku wykonywania zleconych zabiegów prywatnie, stworzyliśmy pakiety rehabilitacyjne obejmujące 10 lub 15 dni zabiegów w promocyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem pakietów w naszych placówkach w Ożarowie Mazowieckim oraz Milanówku, dostępnych również w formie Voucherów do podarowania osobie bliskiej.

Pakiety oferujemy na zabiegi z zakresu:

  • Fizykoterapia (m.in.: laser, pole magnetyczne, prądy, ultradźwięki)
  • Krioterapia
  • Kąpiel wirowa (na kończyny górne lub dolne)
  • Ćwiczenia na sali

Cennik pakietów

fizjoterapeutycznych

Pakiet 2 rodzaje zabiegów fizykalnych - 10 dni zabiegów 360 zł
Pakiet 3 rodzaje zabiegów fizykalnych - 10 dni zabiegów 480 zł

Pakiet 10 x fizykoterapia (dowolny zabieg) 180 zł
Pakiet 15 x fizykoterapia (dowolny zabieg) 260 zł
Pakiet 10 x krioterapia miejscowa 220 zł
Pakiet 15 x krioterapia miejscowa 340 zł
Pakiet 10 x kąpiel wirowa kończyn górnych/dolnych 220 zł
Pakiet 15 x kąpiel wirowa kończyn górnych/dolnych 340 zł
Pakiet 10x ćwiczenia na sali 400 zł