Pinoterapia stanowi element medycyny manualnej według Radosława Składowskiego (lekarz ortopeda-traumatolog) znanej FRSc (ang. Five Regulatory Systems concept – koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych). Metoda polskiego lekarza stanowi pomost pomiędzy medycyną konwencjonalną i niekonwencjonalną.

Pinoterapia ma swoje korzenie w neurofizjologii, biomechanice, ortopedii oraz terapii manualnej. Polega zarówno na różnych sposobach okłuwania skóry wykonywanych specjalnymi narzędziami oraz na technikach mobilizacji stawów oraz mięśniowo-powięziowych. Terapeuta uciska i stymuluje określone punkty oraz strefy na ciele, bez przebijania ciągłości skóry przy użyciu narzędzi tj. piny i KAT-y.

Pinoterapia jakie

ma zastosowanie?

  • uśmierzanie dolegliwości bólowych mięśni i powięzi
  • odruchowe odwrócenie patologicznych procesów w tkankach
  • regeneracja tkanek
  • wspomaganie leczenia schorzeń ortopedycznych
  • zmniejszenie skutków urazów, w tym ograniczenia ruchomości
  • ból o podłożu neurogennym
  • leczenie blizn, w tym po cesarskim cięciu

Terapeuta przed rozpoczęciem terapii analizuje pacjenta w poszukiwaniu zaburzeń funkcjonalnych, które zostaną poddane Pinoterapii. Koncepcja leczenie oparta jest na określeniu dysfunkcji w łańcuchach synkinetycznych oraz strefach sympatykotonii.

Na podstawie specyficznych objawów pacjenta, terapeuta może dotrzeć do przyczyny niepożądanych objawów i zaplanować odpowiedni proces terapeutyczny. Poprawna diagnoza wymaga dużego doświadczenia oraz znajomości anatomii człowieka, aby terapia była skuteczna.

Pinoterapia jest nowatorskim podejściem do fizjoterapii, może być łączona z innymi terapiami tj.:

Terapeuci wykonujący

Pinoterapię